23/10/2023

ΘΕΜΑ/SUBJECT: Διακοπές Χριστουγέννων 2023 - Christmas Holidays 2023

  _____

Το ακόλουθο κείμενο παρατίθεται πρώτα στα ελληνικά και έπειτα στα αγγλικά - The following text is quoted first in Greek and then in English

Χαίρετε!

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και προγραμματίζουμε την παραγωγή μας για να σας εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε!

Εμείς θα είμαστε κλειστά από 23/12/2023 μέχρι και τις 2/1/2024.

Έτσι, για υγρά μαντηλάκια προς αποστολή μέχρι και 22/12/2023 με ΨΗΦΙΑΚΗ εκτύπωση, η τελευταία ημερομηνία καταχώρησης ολοκληρωμένης παραγγελίας (εγκεκριμένη μακέτα και κατατεθειμένη προκαταβολή) είναι η Τετάρτη 22/11/2023, ενώ για εκτύπωση ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ είναι η Τετάρτη 6/12/2023.

Παραγγελίες που θα καταχωρηθούν μετά από αυτές τις ημερομηνίες, θα παραδοθούν τον Ιανουάριο.

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΣΕ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ:

Διακόπτουμε από τον Δεκέμβριο την κατασκευή κλισέ φλεξογραφίας στις εγκαταστάσεις μας.

Τα ΝΕΑ κλισέ θα είναι ΟΛΑ πλέον ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από εξωτερικό συνεργάτη) και θα τιμολογούνται (μετά το πρώτο) προς 40 ευρώ + ΦΠΑ. Αυτό θα ισχύσει για παραγγελίες που θα καταχωρηθούν μετά τις 6/12/2023.

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές, με Υγεία και Χαρά!

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα της G-Pack

_____________________________________________

Hello!

Christmas is near and we are planning our production to serve you the best we can!

We will be closed from 23/12/2023 until 2/1/2024.

So, for wet wipes to be shipped up to 22-Dec-2023 with DIGITAL printing, the last date to register a completed order (artwork approved and advance payment deposited) is Wednesday 22-Nov-2023, while for FLEXO printing it is Wednesday 6-Dec-2023.

Orders placed after these dates will be delivered in January.

NEW DATA ON FLEXO CLICHES:

As of December, we are ceasing the manufacture of flexo clichés in-house.

The NEW clichés will now ALL be HIGH RESOLUTION (outsource) and will be priced (after the first) at 40 euros + VAT. This will apply to orders registered after 6-Dec-2023.

We wish you Happy Holidays, with Health and Joy!

Yours sincerely,

The G-Pack Team

09/06/2023

Το παρακάτω κείμενο παρατίθεται πρώτα στα ελληνικά και στη συνέχεια στα
αγγλικά.

The following text is quoted first in Greek and then in English.ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ / ORDERS BEFORE SUMMER HOLIDAYS  _____

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΗ η G-Pack θα είναι σε ΑΔΕΙΑ από 7/8 έως και 28/8/2023.
Σε αυτό το διάστημα δεν θα υπάρχει ΚΑΜΙΑ δυνατότητα παραγωγής, τιμολόγησης ή παραδόσεων.

Η παράδοση των παραγγελιών σας με λογότυπο πριν από την άδεια εξασφαλίζεται εφ' όσον θα έχουν καταχωρηθεί (με εγκεκριμένη μακέτα και κατατεθειμένη προκαταβολή) το αργότερο μέχρι 7/7 (για εκτυπώσεις φλεξογραφίας) ή μέχρι 30/6 (για ψηφιακές εκτυπώσεις).

Παρακαλούμε για τον κατάλληλο προγραμματισμό των παραγγελιών σας!

Η ομάδα της G-Pack

  _____


Dear partners,

Please be informed that ALL G-Pack will be on LEAVE from 7/8 to (included) 28/8/2023.
During this period there will be NO production, pricing or deliveries.

Delivery of your own logo orders before 4/8 is guaranteed as long as they are registered (with approved design and advance deposit) no later than 7/7/23 (for flexographic prints) or 30/6/23 (for digital prints).

Please schedule your orders accordingly!
For any information or clarification, please feel free to contact us in time!

The G-Pack Team


Important Information:
This email account (cs@g-pack.gr) is only used by automated processes and therefore its inbox is not monitored on a regular basis. Therefore, DO NOT send messages to this account, especially if response time is important.
If you do NOT know the email of the partner you usually communicate with, you may send your message to gatsos@otenet.gr and/or call +30 210 4621333, Monday to Friday 9am-4pm.
Thank you!

27/10/2022

Το παρακάτω μήνυμα παρατίθεται πρώτα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά

The following message is quoted first in Greek and then in English


ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ήρθε η ώρα να προγραμματιστούμε!
Η G-Pack Συσκευασίες Γάτσου θα λειτουργεί μέχρι και την Παρασκευή 23/12/2022 και ξανά από την Τρίτη 3/1/2023. Ενδιάμεσα θα ξεκουραστούμε και θα γιορτάσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα!
Εάν έχετε παραγγελίες προσαρμοσμένου λογότυπου που θέλετε να παραδοθούν έως τις 23/12, πρέπει να επιβεβαιωθούν (έγκριση μακέτας και κατάθεση προκαταβολής) έως τις 18 Νοεμβρίου για ψηφιακή εκτύπωση ή μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου για εκτύπωση φλεξογραφίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγκαίρως!

Η ομάδα της G-Pack


Σημαντική πληροφόρηση:
Αυτός ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cs@g-pack.gr) χρησιμοποιείται μόνο από αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ως εκ τούτου τα εισερχόμενά του δεν παρακολουθούνται σε τακτική βάση. Συνεπώς, ΜΗΝ στέλνετε μηνύματα σε αυτόν τον λογαριασμό, ειδικά αν ο χρόνος απόκρισης είναι σημαντικός.
Αν ΔΕΝ γνωρίζετε το email του συνεργάτη με τον οποίο επικοινωνείτε συνήθως, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο gatsos@otenet.gr  ή/και να τηλεφωνήσετε στο +30 210 4621333, Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-4μμ.
Σας ευχαριστούμε!

______________________


SUBJECT: CHRISTMAS HOLIDAYS

Dear partners,

Christmas is coming and it's time to get scheduled!

G-Pack Gatsos Packaging will run until Friday 23/12/2022 and again from Tuesday 3/1/2023. In between we will rest and celebrate with our loved ones!

If you have custom logo orders that you want delivered by 12/23, they must be confirmed (design approval and down payment) by November 18th for digital printing or December 2nd for flexo printing.
For any information or clarification, please feel free to contact us in time!

The G-Pack Team


Important Information:
This email account (cs@g-pack.gr) is only used by automated processes and therefore its inbox is not monitored on a regular basis. Therefore, DO NOT send messages to this account, especially if response time is important.
If you do NOT know the email of the partner you usually communicate with, you may send your message to gatsos@otenet.gr and/or call +30 210 4621333, Monday to Friday 9am-4pm.
Thank you!

14/10/2022

Το παρακάτω κείμενο παρατίθεται πρώτα στα ελληνικά και στη συνέχεια στα αγγλικά.

The following text is quoted first in Greek and then in English.Χαίρετε!

Η έκθεση Syskevasia22, στην οποία πήραμε μέρος για μια ακόμη φορά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

Είδαμε εκεί όλους τους συνεργάτες μας, καλωσορίσαμε πολλούς νέους φίλους, παρουσιάσαμε τα νέα μας προϊόντα, δεχτήκαμε σχόλια, κριτικές, επαίνους!

Δείτε κάποια στιγμιότυπα από την έκθεση εδώ: https://www.g-pack.gr/index.php/el/pages-gr/gallery-fairs-gr


Ξεκινάμε ήδη την προετοιμασία μας για το επόμενο μεγάλο ραντεβού στην HORECA 2023, 10-13 Φεβρουαρίου.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτήν την προετοιμασία δεδομένου ότι ετοιμάζουμε καινούρια πράγματα, στα οποία η γνώμη σας μετράει!

Προς το παρόν, μπορείτε να δείτε ό,τι νέο υπάρχει στην ιστοσελίδα μας www.g-pack.gr

Μείνετε συντονισμένοι!

Η Ομάδα της G-Pack


------------------


Hello!

The Syskevasia22 exhibition, in which we took part once again, has been successfully completed!

We saw all our partners there, welcomed many new friends, presented our new products, received comments, reviews, praises!

See some snapshots from the exhibition here: https://www.g-pack.gr/index.php/el/pages-gr/gallery-fairs-gr


We are already starting our preparation for the next big meeting at HORECA 2023, 10-13 February.

We'll keep you updated on this process as we prepare new things, and your opinion counts!

For now, you can see what's new on our website www.g-pack.gr

Stay tuned!

The G-Pack Team

12/9/2022

 

Χαίρετε!

Συμμετέχουμε στην έκθεση SYSKEVASIA22, από 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2022 στο Metropolitan Expo, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Θα είναι χαρά και τιμή μας να σας δούμε  στην Αίθουσα 2, στο περίπτερό μας Α22-Β21.

Κατεβάστε την πρόσκλησή σας εδώ:
https://www.g-pack.gr/index.php/el/pages-gr/our-news-gr

Καλή αντάμωση!

Η Ομάδα της G-Pack

__________________


Hello!

We are participating in the SYSKEVASIA22 exhibition, from September 30 to October 3, 2022 at the Metropolitan Expo, Athens International
Airport.

We'll be glad and honored to see you in Hall 2, at our stand A22-B21.

Download your invitation here:
https://www.g-pack.gr/index.php/el/pages-gr/our-news-gr

See you there!

The G-Pack Team
συσκευασία

23/06/2022

 

Χαίρετε!

Οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν!

Όπως κάθε χρόνο, στη G-Pack ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα την Παρασκευή 5 Αυγούστου το απόγευμα και θα ανοίξουμε πάλι το πρωί της Τετάρτης 31 Αυγούστου.

Ενδιάμεσα δεν θα είναι εφικτή ΚΑΜΙΑ λειτουργία της εταιρίας (παραγωγή, αποθήκευση, τιμολόγηση, διανομή, παραλαβή κλπ).

Γι αυτό παρακαλούμε να προετοιμάσετε τις παραγγελίες σας σε υγρά μαντηλάκια με λογότυπο που θέλετε να σας αποσταλούν πριν από τον Σεπτέμβριο, με ημερομηνίες καταχώρησης (συμφωνημένη μακέτα και κατατεθημένη

προκαταβολή) ως εξής:

- Μαντηλάκια με Ψηφιακή Εκτύπωση μέχρι 29/6/2022.

- Μαντηλάκια με Εκτύπωση Φλεξογραφίας μέχρι 14/7/2022.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας και σας ευχόμαστε ένα υπέροχο καλοκαίρι!

 

Η Οικογένεια της G-Pack

 

 

-----------------------------

 

Hello!

Summer vacation is coming soon!

As every year, at G-Pack the last one will close the door on Friday August 5th in the afternoon and will reopen early in the morning of Wednesday August 31st.

In the meantime, NO operation of the company will be possible (production, storage, invoicing, distribution, receipt, etc.).

Therefore, please prepare your orders in custom design wet wipes that you want to be sent to you before September, with registration dates (design confirmed and prepay deposited) as follows:

- Wipes with Digital Printing until 29/6/2022.

- Wipes with Flexography Printing until 14/7/2022.

Thank you very much for your cooperation and we wish you a wonderful summer!

 

The G-Pack Family

14/01/2022

Συμμετέχουμε στη HORECA 2022 We participate!

Με χαρά σας προσκαλούμε στην HORECA 2022 ATHENS, την έκθεση που διαμορφώνει τις εξελίξεις για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση στη Ελλάδα!
We are pleased to invite you to HORECA 2022 ATHENS, the exhibition that shapes the developments in the Hotel and Catering industry in Greece!

Από 11 έως 14 Φεβρουαρίου θα μας βρείτε στο Metropolitan Expo Athens, Hall 2 stand A3A.
From February 11 to 14 you will find us at the Metropolitan Expo Athens, Hall 2 stand A3A.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με ηλεκτρονική πρόσκληση και με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
Entry is allowed only by online invitation and with a certificate of vaccination or illness.

Για την προμήθεια ηλεκτρονικής πρόσκλησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέχρι την Παρασκευή 28/1 (περιορισμένη διαθεσιμότητα).
To obtain an online invitation you can contact us until Friday 28/1 (limited availability).

Σας περιμένουμε!
We look forward to see you there!

Δείτε το σχετικό βίντεο - Watch the relevant video

g-pack @ horeca 2022 Feb 11-14

χριστούγεννα
30/11/2021

 

Το παρακάτω κείμενο παρατίθεται πρώτα στα ελληνικά και στη συνέχεια στα αγγλικά.

The following text is quoted first in Greek and then in English.ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ!!!

Έρχονται τα Χριστούγεννα κι εμείς ετοιμαζόμαστε να λείπουμε μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς!!!

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να παραδώσουμε μέχρι το τέλος του έτους μόνο παραγγελίες που θα έχουν καταχωρηθεί μέχρι την Παρασκευή 3/12.

Παρακαλούμε να προγραμματίσετε τις παραγγελίες σας και να επικοινωνήσετε μαζί μας εγκαίρως.

Σε κάθε περίπτωση σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα τις γιορτές που έρχονται, με υγεία και αγάπη!

__________________________________________________


HOLIDAYS ARE COMING !!!

Christmas is near and we have planned to be on leave between Christmas and the New Year!!!

This means that we will be able to deliver until the end of the year only orders that will have been registered by Friday 3/12.

Please plan your orders and contact us in time.

In any case, we wish you Healthy and Happy Holidays, together with your Loving Ones!
31/07/2021

 

Το παρακάτω κείμενο παρατίθεται πρώτα στα ελληνικά και στη συνέχεια στα αγγλικά.

The following text is quoted first in Greek and then in English.


ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, από 1/7/2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στον περιορισμό των Πλαστικών Μιας Χρήσης (Single Use Plastics Directive - SUPD). Όσον αφορά στα υγρά μαντηλάκια, εμείς στην G-Pack είμαστε πολύ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ που χρησιμοποιούμε στο εξής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υλικά φυτικής προέλευσης, με σήμανση “Wipe 100% PLASTIC FREE”.

Είναι προφανές πως τα νέα υλικά έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή από τα παλιά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται κι εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας αντίστοιχα, καλύπτοντας και άλλες αυξήσεις που έχουν παράλληλα προκύψει.

Ο νέος μας τιμοκατάλογος για τα υγρά μαντηλάκια παρουσιάζεται παρακάτω, με ισχύ για παραγγελίες που θα καταχωρηθούν από 1/10/2021.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

__________________________________________________


NEW PRICE LIST FOR WET WIPES FROM OCTOBER 1, 2021

As you have already been informed, from 1/7/2021 the European Commission Directive concerning the limitation of Single Use Plastics Directive (SUPD) has entered into force. As for the wet wipes, we at G-Pack are very PROUD to use EXCLUSIVELY materials of plant origin, marked "Wipe 100% PLASTIC FREE".

It is obvious that the new materials have a significantly higher price than the old ones. This means that we also need to increase our prices accordingly, covering also other increases that have occurred at the same time.

Our new price list for wet wipes is presented below, with effect for orders that will be registered from 1/10/2021.

Do not hesitate to contact us for any information or clarification.

21/07/2021
 

Το παρακάτω κείμενο παρατίθεται πρώτα στα ελληνικά και στη συνέχεια στα  αγγλικά.

The following text is quoted first in Greek and then in English.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όπως ίσως γνωρίζετε, από 1/7/2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στον περιορισμό των Πλαστικών Μιας Χρήσης (Single Use Plastics Directive - SUPD). Όσον αφορά στα υγρά μαντηλάκια, προβλέπεται η υποχρεωτική σήμανση για προϊόντα (πετσετάκια) που περιέχουν στη σύνθεσή τους πλαστικό. Η σήμανση προβλέπεται σε συγκεκριμένες διαστάσεις και χρώματα, όπως φαίνεται στη συνημμένη εικόνα.

Σε αυτή τη φάση, εξαιρούνται της υποχρέωσης σήμανσης πετσετάκια πιστοποιημένα από 100% φυτικής προέλευσης υλικό (βισκόζη, ρεγιόν, μπαμπού, βαμβάκι, lyocell κλπ). Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για τη δυνατότητα χρήσης και άλλων υλικών, με χαμηλή επιβάρυνση στο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να εξαιρούνται από τη σήμανση.

Εμείς στην G-Pack είμαστε πολύ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ που χρησιμοποιούμε ήδη από το 2018 υλικά όπως είναι το βαμβάκι και αργότερα το μπαμπού, για να συμβάλουμε, όσο μας αναλογεί σε εμάς και στους συνεργάτες μας, στην αειφόρο ανάπτυξη. Μέχρι τώρα, αυτά χρησιμοποιούνταν παράλληλα με τα “παραδοσιακά” υλικά (με πλαστικό), καθ’ όσον η τιμή τους είναι υψηλότερη, ανάλογα με την βούληση του παραγγελιοδότη.

Στη δεδομένη στιγμή έχουμε αποφασίσει στην G-Pack να χρησιμοποιούμε στο εξής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα ΝΕΑ υλικά, χωρίς πλαστικό, για να αποφύγουμε επιπλέον την σήμανση των προϊόντων μας στα οποία χρησιμοποιούνται τα “παλιά” υλικά, το οποίο θα επιβάρυνε σημαντικά τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, κυρίως οικονομικά, αλλά επίσης ίσως θα έπληττε την εικόνα τους ή ακόμη μπορεί και να τους οδηγούσε σε άλλες λύσεις.

Ήδη από τα μέσα Ιουνίου χρησιμοποιούμε 100% bamboo και viscose, με σήμανση στα (νέα) προϊόντα “Refreshing Wipe 100% PLASTIC FREE”.
Για προϊόντα που έχουν ήδη παραχθεί με τα παλιά υλικά, η σήμανση θα τοποθετείται στο κιβώτιο με αυτοκόλλητη ετικέτα, όπως δίνει την δυνατότητα η οδηγία μέχρι τις 30/6/2022.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, είναι προφανές πως τα νέα υλικά έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή από τα παλιά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται κι εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας αντίστοιχα.

Τα ΚΑΛΑ ΝΕΑ είναι ότι αυτό ΔΕΝ θα γίνει πριν από τις διακοπές μας τον Αύγουστο (θα είμαστε κλειστά 9-31/8/21). Εξασφαλίσαμε στην “κανονική” (παλιά) τιμή κάποιες ποσότητες από τα νέα υλικά, που εκτιμούμε ότι θα καλύψουν τις ανάγκες μας μέχρι τον Αύγουστο.

Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τον νέο μας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ, καθώς και την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ του.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

__________________________________________________

UPDATE FOR SINGLE USE PLASTICS

As you may know, since 1/7/2021 the Single Use Plastics Directive (SUPD) of the European Commission has been implemented. With regard to wet wipes, mandatory marking is provided for products (towels) that contain plastic in their composition. The marking is provided in specific dimensions and colors, as shown in the attached image.

In this phase, towels certified from 100% plant material (viscose, rayon, bamboo, cotton, lyocell, etc.) are exempt from the obligation to mark. It is estimated that by 2027 studies will have been completed on the possibility of using other materials, with a low burden on the environment, so that they can be excluded from the marking.

We at G-Pack are very PROUD that we already use from 2018 materials such as cotton and later bamboo, to contribute, as much as we and our partners, to sustainable development. Until now, these were used in parallel with the “traditional” materials (with plastic), as their price is higher, depending on the will of the customer.

At the moment we have decided at G-Pack to use EXCLUSIVELY the NEW materials, without plastic, in order to additionally avoid the labeling of our products in which the “old” materials are used, which would significantly burden our customers and partners. , mainly financially, but it might also tarnish their image or even lead them to other solutions.

Already from the middle of June we use 100% bamboo and viscose, marked on the (new) products “Refreshing Wipe 100% PLASTIC FREE”.
For products that have already been produced with the old materials, the marking will be placed on the box with a sticker, as the directive allows until 30/6/2022.

In case you were wondering, it is obvious that the new materials have a significantly higher price than the old ones. This means that we need to increase our prices accordingly.

The GOOD NEWS is that this will NOT happen before our holidays in August (we will be closed 9-31/8/21). We have secured at the “normal” (old) price some quantities of the new materials, which we estimate will cover our needs until August.

We estimate that by the end of July we will be able to announce our new PRICE LIST, as well as its VALID DATE.

Do not hesitate to contact us for any information or clarification.

08/07/2021

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ / ORDERS BEFORE SUMMER HOLIDAYS


Το παρακάτω κείμενο παρατίθεται πρώτα στα ελληνικά και στη συνέχεια στα αγγλικά.

The following text is quoted first in Greek and then in English.

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι η G-Pack θα είναι σε ΔΙΑΚΟΠΕΣ από 9/8 έως και 31/8/2021.
Σε αυτό το διάστημα δεν θα υπάρχει ΚΑΜΙΑ δυνατότητα παραγωγής, τιμολόγησης ή παραδόσεων.

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο όγκος των παραγγελιών σας, για άλλη μια χρονιά, μας ξεπέρασε!

Βέβαια, μας δημιουργείται ήδη μια ανησυχία για το αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις σας, γιατί ο χρόνος που έχουμε είναι λίγος.

Με τους τελευταίους υπολογισμούς μας, μπορούμε να εγγυηθούμε την παράδοση πριν τις 9/8 για όσες ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ θα έχουν καταχωρηθεί μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7.

Παραγγελίες που θα δοθούν μετά τις 16/7, θα εκτελεστούν τον Σεπτέμβριο!

Για την εβδομάδα 12-16/7 μπορούμε να υποσχεθούμε ΜΟΝΟ πως θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουμε να παραδώσουμε πριν από τον Σεπτέμβριο.

Παρακαλούμε για τον άμεσο προγραμματισμό των παραγγελιών σας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όπως ίσως γνωρίζετε, από 1/7/2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στον περιορισμό των Πλαστικών Μιας Χρήσης (Single Use Plastics Directive - SUPD). Όσον αφορά στα υγρά μαντηλάκια, προβλέπεται η υποχρεωτική σήμανση για προϊόντα (πετσετάκια) που περιέχουν στη σύνθεσή τους πλαστικό. Η σήμανση προβλέπεται σε συγκεκριμένες διαστάσεις και χρώματα, όπως φαίνεται στη συνημμένη εικόνα.

Σε αυτή τη φάση, εξαιρούνται της υποχρέωσης σήμανσης πετσετάκια πιστοποιημένα από 100% φυτικής προέλευσης υλικό (βισκόζη, ρεγιόν, μπαμπού, βαμβάκι, lyocell κλπ). Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για τη δυνατότητα χρήσης και άλλων υλικών, με χαμηλή επιβάρυνση στο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να εξαιρούνται από τη σήμανση.

Εμείς στην G-Pack είμαστε πολύ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ που χρησιμοποιούμε ήδη από το 2018 υλικά όπως είναι το βαμβάκι και αργότερα το μπαμπού, για να συμβάλουμε, όσο μας αναλογεί σε εμάς και στους συνεργάτες μας, στην αειφόρο ανάπτυξη. Μέχρι τώρα, αυτά χρησιμοποιούνταν παράλληλα με τα “παραδοσιακά” υλικά (με πλαστικό), καθ’ όσον η τιμή τους είναι υψηλότερη, ανάλογα με την βούληση του παραγγελιοδότη.

Στη δεδομένη στιγμή έχουμε αποφασίσει στην G-Pack να χρησιμοποιούμε στο εξής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα ΝΕΑ υλικά, χωρίς πλαστικό, για να αποφύγουμε επιπλέον την σήμανση των προϊόντων μας στα οποία χρησιμοποιούνται τα “παλιά” υλικά, το οποίο θα επιβάρυνε σημαντικά τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, κυρίως οικονομικά, αλλά επίσης ίσως θα έπληττε την εικόνα τους ή ακόμη μπορεί και να τους οδηγούσε σε άλλες λύσεις.

Ήδη από τα μέσα Ιουνίου χρησιμοποιούμε 100% bamboo και viscose, με σήμανση στα (νέα) προϊόντα “Refreshing Wipe 100% PLASTIC FREE”.
Για προϊόντα που έχουν ήδη παραχθεί με τα παλιά υλικά, η σήμανση θα τοποθετείται στο κιβώτιο με αυτοκόλλητη ετικέτα, όπως δίνει την δυνατότητα η οδηγία μέχρι τις 30/6/2022.


Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, είναι προφανές πως τα νέα υλικά έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή από τα παλιά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται κι εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας αντίστοιχα.

Τα ΚΑΛΑ ΝΕΑ είναι ότι αυτό ΔΕΝ θα γίνει πριν από τις διακοπές μας τον Αύγουστο (θα είμαστε κλειστά 9-31/8/21). Εξασφαλίσαμε στην “κανονική” (παλιά) τιμή κάποιες ποσότητες από τα νέα υλικά, που εκτιμούμε ότι θα καλύψουν τις ανάγκες μας μέχρι τον Αύγουστο.

Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τον νέο μας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ, καθώς και την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ του.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

August 2021

Dear partners,

Please be informed that G-Pack will be on HOLIDAYS from 9/8 until 31/8/2021.
During this period there will be NO possibility of production, invoicing or deliveries.

We are pleased to inform you that the volume of your orders, for one more year, has exceeded us!

Of course, we are already worried about whether we will be able to meet all your requirements, because we have so little time.

With our latest calculations, we can guarantee the delivery before 9/8 for all ORDERS that will have been registered until FRIDAY 9/7.

Orders that will be placed after 16/7, will be delivered in September!

For the week 12-16/7 we can ONLY promise that we will do the best we can, without being sure that we will be able to deliver before September.

Please have your orders planned as soon as possible.


UPDATE FOR SINGLE USE PLASTICS

As you may know, since 1/7/2021 the Single Use Plastics Directive (SUPD) of the European Commission has been implemented. With regard to wet wipes, mandatory marking is provided for products (towels) that contain plastic in their composition. The marking is provided in specific dimensions and colors, as shown in the attached image.

In this phase, towels certified from 100% plant material (viscose, rayon, bamboo, cotton, lyocell, etc.) are exempt from the obligation to mark. It is estimated that by 2027 studies will have been completed on the possibility of using other materials, with a low burden on the environment, so that they can be excluded from the marking.

We at G-Pack are very PROUD that we already use from 2018 materials such as cotton and later bamboo, to contribute, as much as we and our partners, to sustainable development. Until now, these were used in parallel with the “traditional” materials (with plastic), as their price is higher, depending on the will of the customer.

At the moment we have decided at G-Pack to use EXCLUSIVELY the NEW materials, without plastic, in order to additionally avoid the labeling of our products in which the “old” materials are used, which would significantly burden our customers and partners. , mainly financially, but it might also tarnish their image or even lead them to other solutions.

Already from the middle of June we use 100% bamboo and viscose, marked on the (new) products “Refreshing Wipe 100% PLASTIC FREE”.
For products that have already been produced with the old materials, the marking will be placed on the box with a sticker, as the directive allows until 30/6/2022.


In case you were wondering, it is obvious that the new materials have a significantly higher price than the old ones. This means that we need to increase our prices accordingly.

The GOOD NEWS is that this will NOT happen before our holidays in August (we will be closed 9-31/8/21). We have secured at the “normal” (old) price some quantities of the new materials, which we estimate will cover our needs until August.

We estimate that by the end of July we will be able to announce our new PRICE LIST, as well as its VALID DATE.

Do not hesitate to contact us for any information or clarification.

πλαστικό προϊόν